ARBEIDER

VISUAL ARTIST

Relasjonen til stedet er viktig i mitt kunstnerskap. Stedet sett både som periferi og sentrum. Historie og naturvitenskap danner ofte et utgangspunkt for videre undersøkelser. Disse undersøkelsene er en del av prosessen fram til siste ledd; der det ferdige arbeidet tar form enten som interaktive verk/installasjoner eller fotobaserte arbeider. Arbeider med utgangspunkt i definerte temaer kan spenne over mange år og på denne måten resultere i mange ulike prosjekter og utstillinger der tematikken gjenspeiles i mange fasetter.

Marit Arnekleiv                                                                                  m-arnek@online.no                                                                                +47 95 88 93 40

2635 Tretten


Copyright Marit Arnekleiv 2018